Η Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών

Η Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών ιδρύθηκε το 2012 από το Σωματείο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και ήρθε να καλύψει το μεγάλο έλλειμμα συμβατών μοσχευμάτων που αντιμετώπιζε η χώρα μας, λόγω του πολύ μικρού αριθμού εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Η Ελλάδα καταλάμβανε μία από τις τελευταίες θέσεις σχετικά με τον αριθμό εθελοντών δοτών στη διεθνή λίστα. Ο χαμηλός αριθμός των εθελοντών δοτών μυελού των οστών στην Ελλάδα, έχει ως αποτέλεσμα η κύρια αναζήτηση εθελοντών δοτών για όσους χρειάζονται να υποβληθούν σε μεταμόσχευση μυελού των οστών, να γίνεται από το εξωτερικό, αν δεν υπάρχει συμβατός δότης μέσα στην οικογένεια, κάτι που συμβαίνει μόνο στο 30% των περιπτώσεων. Αυτό το γεγονός δημιουργεί σημαντικά ιατρικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στη χώρα μας. Απάντηση στα προβλήματα αυτά, έδωσε η ίδρυση της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, η οποία στα 9 χρόνια της λειτουργίας της έχει επιτύχει να εγγράψει στο Εθνικό και Παγκόσμιο Αρχείο περισσότερους από 160.000 νέους εθελοντές δότες, από τους οποίους 360 έχουν βρεθεί συμβατοί και έχουν δώσει μόσχευμα σε ισάριθμους ασθενείς. Όμως ο στόχος, που είναι να καλύπτονται άμεσα οι ανάγκες των Ελλήνων, και όχι μόνο, ασθενών, παιδιών και ενηλίκων σε μοσχεύματα, χρειάζεται ακόμα πολύ δρόμο για να επιτευχθεί. Γι΄ αυτό η προσπάθεια της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών όχι μόνον συνεχίζεται αλλά και συνεχώς εντείνεται.

Οι στόχοι της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών

– Η ενημέρωση των πολιτών για τη σημασία της προσφοράς μυελού των οστών/αιμοποιητικών κυττάρων και η εγγραφή τους ως εθελοντές δότες

– Η εύρεση συμβατών δοτών και η διευκόλυνση στη διαδικασία συλλογής μοσχευμάτων για πραγματοποίηση μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας αλλά και διεθνώς

– Η οργάνωση και εφαρμογή δικτύου συνεργασίας με άτομα και φορείς σε όλη τη χώρα για την αύξηση του αριθμού των εθελοντών δοτών

– Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την ανεύρεση πόρων που θα υποστηρίζουν τη βέλτιστη λειτουργία του κέντρου, ώστε να δημιουργηθεί μια μεγάλη δεξαμενή εθελοντών δοτών

– Η συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών (World Marrow Donor Association, WMDA) και με αντίστοιχα κέντρα Ευρωπαϊκών κι άλλων χωρών