Κέντρο Αριστείας

Μεγάλο όραμα του Σωματείου Σύλλογος «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» αποτέλεσε από την ίδρυσή του, η δημιουργία Κέντρου Αριστείας. Αυτό το όραμα αρχίζει να υλοποιείται με την αναβάθμιση σε Κέντρο Αριστείας της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ-ΕΛΠΙΔΑ» με δωρεά από το Σύλλογο των πιο σύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων τα οποία θα εξασφαλίσουν πρωτοποριακές και υψηλής ποιότητας θεραπείες που για πρώτη φορά εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Ήδη, η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών της Ογκολογικής Μονάδας έλαβε την υψηλότερη διεθνή πιστοποίηση για μονάδες μεταμόσχευσης μυελού των οστών, JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT- Europe and EBMT). Επίσης, για πρώτη φορά στη χώρα μας χάρις το μοναδικό στην Ελλάδα Μηχάνημα Επεξεργασίας Κυτταρικών Μοσχευμάτων CliniMACSProdigy που απέκτησε η Μονάδα πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία κυτταρική θεραπεία σε γυναίκα που έπασχε από CMV λοίμωξη με την παρασκευή ειδικών κυττάρων από τον δότη της ασθενούς. Ένα άλλο σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία Κέντρου Αριστείας αποτελεί η υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας ανάμεσα στην Πρόεδρο του Συλλόγου «ΌΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και στον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ). Μέσα από τη συνεργασία αυτή, μπαίνει ο θεμέλιος λίθος για τη συμμετοχή του Συλλόγου «ΌΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ-ΕΛΠΙΔΑ» σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα για τον καρκίνο.

 

Το επόμενο βήμα της συνεργασίας των δύο φορέων, που θα υλοποιηθεί σύντομα, αφορά στην εμβληματική δράση «Πρόγραμμα για την πλήρη αλληλούχιση γονιδιωμάτων παιδικού καρκίνου στην Ελλάδα με σκοπό την ορθολογική επιλογή βέλτιστης θεραπευτικής αγωγής» για τη δραστική αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου, με στόχο κάθε παιδί με καρκίνο στην χώρα μας να λαμβάνει έγκαιρα την πλέον κατάλληλη θεραπεία πλήρως προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες γενετικές μεταβολές του όγκου του. Η υλοποίηση αυτής της εμβληματικής δράσεως θα γίνεται μέσω της διεθνούς δικτύωσης με Κέντρα Αριστείας, όπως το Ινστιτούτο–Νοσοκομείο Μελέτης και Καταπολέμησης του Καρκίνου Dana Farber Cancer Institute/Hospital (DFCI) του Πανεπιστημίου Harvard. Με τον τρόπο αυτό, παιδιατρικοί ασθενείς της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ-ΕΛΠΙΔΑ» θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα της έρευνας «Ιατρικής Ακρίβειας» που διεξάγεται στο DFCI και στο ΙΙΒΕΑΑ με στόχο να προσφερθούν άμεσα στο θεράποντα ιατρό και στον ασθενή πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη γενετική σύσταση του όγκου του και την επιλογή της καλύτερης διαθέσιμης θεραπείας.