Αίτηση για Διοργάνωση Εκδήλωσης

ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Μπορείς να συμβάλεις στην ευαισθητοποίηση του κόσμου για τη δωρεά αιμοποιητικών κυττάρων / μυελού των οστών διαδίδοντας το μήνυμα μας στο περιβάλλον σου.

Βοήθησε την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» να συγκεντρώσει νέους εθελοντές δότες μυελού των οστών οργανώνοντας μια εκδήλωση στο χώρο που επιθυμείς (χώρο εργασίας, σχολείο, σύλλογο, ενορία, κ.α.).

Συγκέντρωσε όσους περισσότερους μπορείς και εμείς ή συνεργάτες μας θα έρθουν στο χώρο που θα μας υπδείξετε ώστε να ενημερώσουμε για την εθελοντική προσφορά αιμοποιητικών κυττάρων / μυελού των οστών και να εγγράψουν εθελοντές δότες όσους το επιθυμούν.

Συμπλήρωσε την παρακάτω αίτηση και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας ή τηλεφωνήστε μας στο 210.777.5615-6