Πέντε γυναίκες από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας μπροστά σε έναν κοινό σκοπό: την προσφορά ελπίδας και ζωής! Μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, πέντε δότριες μας προσέφεραν αιμοποιητικά κύτταρα σε ισάριθμους ασθενείς: δύο παιδιά και τρεις ενήλικες. Τρία μόσχευματα παρέμειναν εντός της χώρας και δύο ταξίδεψαν στο εξωτερικό. Η άμεση ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα ζωής μας γέμισε δύναμη και αισιοδοξία ότι η ελπίδα ξεπερνάει κάθε εμπόδιο και δυσκολία!