Για δύο ασθενείς, μία στην Ελλάδα και μία στο εξωτερικό…
Δύο γυναίκες προσέφεραν ένα μικρό κομμάτι του εαυτού τους, ώστε δύο άλλοι άνθρωποι να μπορέσουν να κρατηθούν στη ζωή! Να ζήσουν καλύτερες, πιο φωτεινές και υγιείς ημέρες!
Πράξεις γενναιοδωρίας σαν αυτές συνεισφέρουν στο να γίνεται πιο όμορφος ο κόσμος μας!