Ένας ακόμη δότης από την Κρήτη προσέφερε αιμοποιητικά κύτταρα σε ασθενή με λευχαιμία. Το πολύτιμο αυτό δώρο ταξίδεψε στο εξωτερικό, όπου νοσηλεύεται ο λήπτης, δίνοντάς του την ευκαιρία για μία καινούργια ζωή.