Στα γραφεία της εταιρίας Alzheimer, την 12η Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση για την σημασία της δωρεάς μυελού των οστών, την οποία παρακολούθησαν εργαζόμενοι και στελέχη του συλλόγου όπου οι περισσότεροι έκαναν το βήμα Ζωής κι έγιναν εθελοντές δότες μυελού των οστών.

Ευχαριστούμε την Διευθύντρια Παρασκευή Σακκά που είχε την πρωτοβουλία όχι μόνο για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης αλλά και για την υποστήριξη που προσφέρει στην προσπάθειά μας , αφού η εταιρία Alzheimer θα αποτελέσει ένα νέο συνεργάτη μας , με δραστηριότητες  σ΄όλη την χώρα!