Το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ συμμετείχε στο 16ο πανελλήνιο συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ, σύμμαχος οργανισμός με τον οποίο έχουμε μακροχρόνια και πολύ αποδοτική συνεργασία. Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού συνεδρίου συμμετείχε σε ”πάνελ” ο επιστημονικός Διευθυντής του συλλόγου μας κύριος Στέλιος Γραφάκος, όπου ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την δωρεά μυελού των οστών.

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του ΕΔΔΥΠΠΥ κύριο Γιώργο Πατούλη και όλους τους Δήμους που συνεργάζονται μαζί μας για την συνεχή υποστήριξη που προσφέρουν για την αύξηση του αριθμού εθελοντών δοτών σε όλες τις περιοχές της χώρας μας.