Με μεγάλη χαρά αποδεχτήκαμε την πρόσκληση της εταιρείας iKnowHow και βρεθήκαμε στα γραφεία της ώστε να ενημερώσουμε το προσωπικό της για τη δωρεά μυελού των οστών. Μετά από σύντομη παρουσίαση και διαδραστική συζήτηση, όλοι οι παρευρισκόμενοι έγιναν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό εθελοντές δότες μυελού των οστών!
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη ζεστή ανταπόκριση και το ηχηρό μήνυμα ελπίδας και ζωής!