Το “ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ” έλαβε μέρος στη συνάντηση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών (WMDA) στη Γερμανία, με την παρουσία των δύο βιολόγων μας. Η συμμετοχή αυτή μας προσέφερε πολύτιμες ευκαιρίες για συζητήσεις, ανταλλαγή γνώσεων και δικτύωση με συναδέλφους από διάφορα διεθνή κέντρα. Η επικοινωνία με επαγγελματίες που μοιράζονται τον ίδιο ενθουσιασμό για τη δωρεά μυελού των οστών ήταν εξαιρετική, προάγοντας τη συνεργασία και ενισχύοντας τον κοινό μας στόχο της αριστείας. Αξιοποιώντας τις νέες γνώσεις και συνδέσεις που αποκτήσαμε, δεσμευόμαστε να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο την αποστολή μας να προσφέρουμε ελπίδα σε κάθε ασθενή μέσω της δωρεάς μυελού των οστών.

 “ORAMA ELPIDAS” Donor Center proudly joined the prestigious WMDA meeting in Germany, accompanied by our biologists. This significant event enriched us with valuable insights, connections, and engaging discussions among esteemed colleagues from around the world. Connecting with passionate professionals who share our dedication to bone marrow donation was truly remarkable, fostering global collaboration and driving us towards excellence. We remain committed to utilizing our newfound knowledge and connections to continue spreading hope to every patient through the gift of bone marrow donation.