Τέσσερα νεαρά άτομα, δύο άνδρες και δύο γυναίκες, προσέφεραν αιμοποιητικά κύτταρα σε δύο ενήλικες και δύο παιδιά με σοβαρές αιματολογικές ασθένειες που έχρηζαν μεταμόσχευσης μυελού των οστών. 
Δύο από τα πολύτιμα μοσχεύματα διέσχισαν τα σύνορα φτάνοντας σε ασθενείς σε άλλες χώρες, ενώ τα άλλα δύο παρέμειναν στην Ελλάδα.

Με κάθε κύτταρο που προσέφεραν, οι δότες μας φώτισαν το σκοτάδι της απελπισίας με το φως της ελπίδας και προσέφεραν μία δεύτερη ευκαιρία ζωής!