Μία γυναίκα και δύο άνδρες προσέφεραν αιμοποιητικά κύτταρα σε τρεις ασθενείς με σοβαρά αιματολογικά νοσήματα που έχρηζαν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
Το ένα μόσχευμα αφορούσε ασθενή που νοσηλεύεται στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα δύο μοσχεύματα ταξίδεψαν σε Ευρώπη και Αμερική.


Η διάθεση για προσφορά και η ευαισθησία των συμβατών δοτών μας υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα και το μεγαλείο της πράξης τους!