Δύο νέες δωρεές ζωής ολοκληρώθηκαν με επιτυχία!Δύο άντρες προσέφεραν αιμοποιητικά κύτταρα, ο ένας μέσω του περιφερικού αίματος και ο δεύτερος μέσω παρακέντησης των οστών της λεκάνης.Αποδέκτες των μοσχευμάτων μία γυναίκα στο εξωτερικό και ένα μικρό αγόρι στην Ελλάδα.Οι δότες μας θέλησαν μέσα από την πράξη τους αυτή, όπως χαρακτηριστικά μας ανέφεραν, να προσφέρουν ελπίδα στους λήπτες και να προτρέψουν όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να ενημερωθεί και να εγγραφεί εθελοντής δότης μυελού των οστών για κάθε ασθενή που αγωνίζεται για τη ζωή του!