Οι συλλογές μοσχευμάτων συνεχίζονται ανελλιπώς!
Ένας άνδρας και μία γυναίκα προσέφεραν αιμοποιητικά κύτταρα σε δύο ασθενείς με σοβαρά αιματολογικά νοσήματα που έχρηζαν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.Ένα μόσχευμα ταξίδεψε σε χώρα της Ευρώπης και ένα παρέμεινε στην Ελλάδα.
Οι νεαροί δότες μας βρέθηκαν στον ίδιο χώρο του Κέντρου Συλλογής που υποστήριξε όλη τη διαδικασία και έδωσαν το μόσχευμα παράλληλα, εμψυχώνοντας ο ένας τον άλλο και μεταδίδοντας τον ενθουσιασμό και τη λαχτάρα τους να βοηθήσουν!