Τέσσερα νεαρά άτομα, δύο άνδρες και δύο γυναίκες, προσέφεραν αιμοποιητικά κύτταρα σε ισάριθμους ενήλικες ασθενείς με σοβαρές αιματολογικές κακοήθειες που έχρηζαν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
Τα τρία μοσχεύματα αφορούσαν λήπτες στην Ελλάδα, ενώ το ένα μόσχευμα ταξίδεψε στην Αμερική.

Ας αναζητήσουμε το φως ακόμα και στα πιο σκοτεινά μονοπάτια! Ας μεταδώσουμε την αγάπη και την αλληλεγγύη σε κάθε γωνιά του κόσμου!