Δύο άνδρες προσέφεραν αιμοποιητικά κύτταρα σε ισάριθμους ασθενείς με λευχαιμία που χρειάζονταν μεταμόσχευση μυελού των οστών.Το ένα μόσχευμα ταξίδεψε στην Αμερική, ενώ το δεύτερο αφορούσε ασθενή στην Ελλάδα.

Οι ανιδιοτελείς αυτές πράξεις βοηθούν τους λήπτες να ανακτήσουν την αισιοδοξία τους και να παλέψουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που βρέθηκαν στο δρόμο τους.