Μία δότρια μας προσέφερε αιμοποιητικά κύτταρα σε ένα παιδί με σοβαρό αιματολογικό νόσημα που νοσηλεύεται στην Ελλάδα και έχρηζε άμεσα μεταμόσχευσης μυελού των οστών.Παρά το νεαρό της ηλικίας της ανταποκρίθηκε άμεσα και θερμά στο αίτημά μας και έφερε νωρίτερα την ανάσταση και την ελπίδα για το μικρό λήπτη και την οικογένειά του!