Τρεις άνδρες προσέφεραν αιμοποιητικά κύτταρα σε δύο ενήλικες και ένα παιδί με σοβαρά αιματολογικά νοσήματα. Τα δύο μοσχεύματα ταξίδεψαν σε Ευρώπη και Ασία, ενώ το ένα μόσχευμα αφορούσε ασθενή στην Ελλάδα.
Η ανιδιοτελής πράξη αγάπης και ελπίδας των δοτών μας υπενθυμίζει ότι γίνονται ακόμα θαύματα!