Δύο νεαροί δότες μας, ένας άνδρας και μία γυναίκα, προσέφεραν αιμοποιητικά κύτταρα σε δύο ασθενείς με σοβαρά αιματολογικά νοσήματα που έχρηζαν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
Και τα δύο μοσχεύματα προορίζονταν για ενήλικες ασθενείς στο εξωτερικό.
Ο καθένας μας μπορεί να συνεισφέρει στον αγώνα ζωής αυτών των ασθενών. Γίνε εθελοντής δότης δότης μυελού των οστών!