Ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει μία πράξη αγάπης!

Δύο νεαροί δότες μας, ένας άνδρας και μία γυναίκα, προσέφεραν αιμοποιητικά κύτταρα σε ένα παιδί και έναν ενήλικα με σοβαρά αιματολογικά νοσήματα που έχρηζαν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.

Το ένα μόσχευμα αφορούσε ασθενή στην Ελλάδα, ενώ το άλλο απεστάλη στο εξωτερικό.

Αυτές οι πράξεις αναδεικνύουν τη δύναμη της προσφοράς μέσα από δύο νέες ευκαιρίες για ζωή!