Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Biotrans ΑΕ για την προσφορά της να μεταφέρει δωρεάν εντός της Ελλάδας βιολογικά δείγματα συμβατών δοτών και φάρμακα προετοιμασίας δοτών που πρόκειται να προσφέρουν μόσχευμα για όλο το 2023!Η αμεσότητα, η ασφάλεια και η 24ωρη ανταπόκριση που τη χαρακτηρίζουν ως εξειδικευμένη εταιρεία μεταφοράς βιολογικού υλικού ταυτίζονται άμεσα και με τα δικά μας πρότυπα λειτουργίας.