Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων υπέγραψαν την 15η Δεκεμβρίου 2022 συμφωνητικό συνεργασίας με σκοπό την ενημέρωση των στελεχών και οπλιτών στρατευσίμων των ενόπλων δυνάμεωνγια τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς μυελού των οστών και την εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών.


Το συμφωνητικό αυτό υπεγράφει απο τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ΄. Νίκο Χαρδαλιά και από τον πρόεδρο του Ε.Ο.Μ καθηγητή κ. Γιώργο Παπαθεοδωρίδη και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από το στράτευμα , τον Ε.Ο.Μ και των κέντρων εθελοντών δοτών.

Τονίστηκε η σημασία αυτής της συνεργασίας και προτάθηκαν τρόποι σύντομης υλοποίησης της.
Το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ θα αναλάβει πρωτεύοντα ρόλο για την επίτευξη του στόχου με δραστηριότητες σε όλη την επικράτεια , σε συνεργασία με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.