Στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ελευσίνας , οργανώθηκε εκδήλωση για την σημασία της δωρεάς μυελού των οστών από το παράρτημα της Παναθηναϊκής – Πανελλαδικής οργάνωσης  γυναικών.

Μίλησε η πρόεδρος του παραρτήματος κυρία , η Πρόεδρος της Παναθηναϊκής Οργάνωσης κυρία Μαρία Γιαννίρη και ο επιστημονικός μας Διευθυντής κύριος Στέλιος Γραφάκος.

Ευχαριστούμε την Παναθηναϊκή – Πανελλαδική οργάνωση για τη συνεχή υποστήριξη που μας προσφέρει, αλλά και για την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει σε πανελλαδικό επίπεδο.