Η εβδομάδα πλησιάζει στο τέλος της και με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε δύο ακόμα δωρεές μοσχευμάτων!
Δύο δότες μας, ένας άνδρας και μία γυναίκα, προσέφεραν αιμοποιητικά κύτταρα για δύο ασθενείς που πάσχουν από σοβαρές αιματολογικές κακοήθειες. Ένα μόσχευμα παρέμεινε στην Ελλάδα και ένα ταξίδεψε στο εξωτερικό.Οι δότες μας ανταποκρίθηκαν από την πρώτη στιγμή που βρέθηκαν συμβατοί και με μεγάλη υπομονή έδωσαν στους ασθενείς αυτούς την ευκαιρία να παλέψουν και να βγουν νικητές από τη μάχη ζωής που δίνουν.