ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Σύλλογος ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ συγχαίρει θερμά όλους τους συμπολίτες μας για τη συγκινητική τους ανταπόκριση σε μία προσωποποιημένη έκκληση για ένα παιδί που χρειάζεται μεταμόσχευση μυελού των οστών και την ευαισθησία που επιδεικνύουν για άλλη μια φορά απέναντι σε ένα συνάνθρωπό μας που έχει ανάγκη. Θα θέλαμε όμως να σας επισημάνουμε, ότι η αναζήτηση συμβατού δότη για κάθε ασθενή που χρειάζεται μεταμόσχευση μυελού των οστών ξεκινάει από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, όπου υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες ιστοσυμβατότητας. Για τους υπόλοιπους εθελοντές δότες οι οποίοι δεν έχουν συγγένεια α’ βαθμού με τον ασθενή, μεσολαβεί χρονικό διάστημα περίπου 3-4 μηνών για την τυποποίηση των HLA-αντιγόνων τους και την ένταξή τους στο Παγκόσμιο Αρχείο Μεταμοσχεύσεων, προκειμένου να είναι διαθέσιμοι να προσφέρουν το πολύτιμο δώρο της ζωής σε κάθε συνάνθρωπό μας που θα το χρειαστεί.Σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική άλλωστε, η εγγραφή στις Τράπεζες Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών δεν είναι προσωποποιημένη, αλλά συνεπάγεται την ένταξή των εθελοντών στο Παγκόσμιο Αρχείο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών και την αντίστοιχη επιθυμία τους να δωρίσουν μόσχευμα σε οποιονδήποτε ασθενή το χρειαστεί, εάν βρεθούν ιστοσυμβατοί με αυτόν.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Σύλλογος «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»