Δύο άνδρες και μία γυναίκα προσέφεραν αιμοποιητικά κύτταρα σε ισάριθμους ασθενείς με σοβαρά αιματολογικά νοσήματα που έχρηζαν άμεσα μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
Δύο μοσχεύματα ταξίδεψαν σε Ευρώπη και Αμερική και ένα μόσχευμα παρέμεινε στην Ελλάδα.

Η μία συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων πραγματοποιήθηκε με παρακέντηση των λαγόνιων οστών, καθώς αφορούσε ένα βρέφος, ενώ οι υπόλοιπες δύο συλλογές έγιναν μέσω του περιφερικού αίματος με το μηχάνημα κυτταραφαίρεσης.
Βαθιά ευγνωμοσύνη και στους τρεις δότες μας για τα δώρα ζωής που απλόχερα χάρισαν στους λήπτες!