Ένα ακόμα δώρο ζωής προσφέρθηκε από την 105η συμβατή δότρια μας σε μία νεαρή γυναίκα στην Ελλάδα που το περίμενε μέσα στη Μονάδα Μεταμόσχευσης, ώστε να δώσει τη μάχη της…

Αυτό το δώρο είναι μοναδικό, καθώς δεν είναι συσκευασμένο σε φανταχτερό κουτί με κορδέλες, αλλά περιτυλιγμένο με ειλικρινή αγάπη και ευαισθησία…

Αυτό το δώρο περιείχε τα αιμοποιητικά κύτταρα της δότριας, τα οποία δημιούργησε ο μυελός των οστών της λειτουργώντας ως ένα «εργοστάσιο ελπίδας και ζωής», καθώς και ένα κομμάτι από την ψυχή της!