Η δότρια μας, μία νέα γυναίκα, προσέφερε αιμοποιητικά κύτταρα σε ενήλικα ασθενή με σοβαρή αιματολογική κακοήθεια, ο οποίος νοσηλεύεται στο εξωτερικό.
Η γενναιοδωρία της αποτελεί πηγή έμπνευσης και δύναμης για όλους μας!